Bygga stigar 2013


Tautra
DSC_0456 DSC_0471 DSC_0502 DSC_0512

Längs Pilgrimsleden västerut Stikklestad osv
DSC00001 DSC00002 DSC00003 DSC00004 DSC00005 DSC00006 DSC00007 DSC00008 DSC00009

Vandringsleder i Sverige -ett urval.

Här kommer en sammanställning av några svenska vandringsleder och hur man på olika sätt har lagt upp informationen kring dessa. Det kanske kan ge idéer om hur man kan utveckla Pilgrimsleden/St.Olavsleden. http://www.stolavsleden.com/se

/Victoria Fof 13/14

 Sörmlandsleden, 100 mil, ca 100 etapper
Det finns en bok från förlaget Calazo som heter ”Sörmlandsleden” där etapperna beskrivs. Hemsida med etappbeskrivningar och vill man skriva ut kartor kan man gå med i föreningen.
”Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att sköta och utveckla ca 100 mil natur- och kulturvandringsled. Målsättningen är att ge människor möjlighet till lättillgängliga och unika naturupplevelser.

Ca 180 av Föreningen Sörmlandsledens medlemmar arbetar aktivt och ideellt med att hålla leden öppen och i bra skick för att alla ska kunna vandra i vår vackra natur. Trots allt frivilligt arbete har föreningen kostnader för informationsmaterial, kartor, byggnadsmateriel, kansli m m. Föreningen får stöd av markägare och ekonomiskt bidrag från länsstyrelser, kommuner och företag, men det är långt ifrån tillräckligt för att leden ska kunna upprätthållas och bli en tillgång även för kommande generationer.”

Om Sörmlandsleden: ”Leden är en av Sveriges längsta natur- och kulturvandringsleder och föregångaren bland låglandsleder. Den är markerad med orangefärgade ringar runt träd och stolpar, skyltar med texten SÖRMLANDSLEDEN och S-pilar. Ibland kompletteras markeringarna med blå färg, t ex på pilspetsar eller en prick i ringen runt träd, det markerar att sträckan även är en del av en rundslinga. Spänger och broar tar vandraren över känsliga och vattendränkta områden. Etappskyltar finns uppsatta vid etappgränserna och de ger vandraren fakta i form av kartor och beskrivningar om etapperna närmast före och efter skylten. Vid intressanta natur- och kulturföreteelser finns sevärdhetsskyltar som ger lite extra intressant information.
Längs leden finns många iordningställda rastplatser, ofta med murade eldstäder och ibland även med skärmskydd för övernattning.”

På hemsidan kan man bla läsa på vilka sträckor som det finns vattenkällor samt få tips på ställen att övernatta på om man inte vill sova i tält/vindskydd.Det finns en ”ej officiell” fb-grupp om Sörmlandsleden där medlemmar lägger in bilder, ställer frågor och ger tips

Upplandsleden, ca 40 mil, 31 etapper
Ny karta ”Uppsala och Upplandsleden” (Calazo) har precis kommit ut och man håller på att förändra etappindelningen. Under 2013 arbetas det också med en Upplandsledenapp för iPhone och Android-telefoner. De räknar med att appen kommer att bli klar våren 2014.
Om Upplandsleden: ”Upplandsleden i Uppsala län utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen och sköts av respektive kommun.

Upplandsstiftelsen och kommunernas skötselansvariga arbetar ständigt med förbättringar längs Upplandsleden, allt för att du som vandrare ska få en trevlig tur. Upplandsleden har byggts ut i etapper från slutet av 1970-talet och blev i huvudsak klar 1984. Den första etappen, Sunnersta-Fjällnora, invigdes 1980 och den senaste mellan Bålsta och Sånka fyra år senare. Vi arbetar nu vidare tillsammans med kommuner och markägare för att anpassa Upplandsleden till dagens friluftsliv. Vi har avtal med 200 markägare som helt kostnadsfritt upplåter en del av sin mark.Kompletterande spänger byggs varje år och för att förbättra säkerheten ersätter vi nu succesivt broar och stättor som byggdes under de tidiga anläggningsåren. Det moderna skogsbruket tvingar oss ibland att leda om stigen. ”

Roslagsleden, 19 mil, Danderyd-Grisslehamn, 11 etapper
”Roslagsleden är en del av Europavandringsleden E6 som sträcker sig från Turkiet till Kilpisjärvi i norra Finland via Sverige. Roslagsleden erbjuder  vandring från Danderyd i söder till Grisslehamn i norr.”
Se information/inspirationsfilmen på hemsidan!
Man kan köpa kartor och guide över Roslagsleden och Calazo har gett ut en bok som heter ”Vandra Roslagsleden” som beskriver Roslagsledens samtliga etapper med nedslag i kulturhistoria och sevärdheter. (www.calazo.se/bocker/vandring/vandra-i-roslagen)
Bruksleden, 25 mil, 27 etapper
Information om etapperna samt turförslag på hemsidan där man även kan skriva ut kartor. Ansvariga för leden är de 6 kommuner som leden passerar genom; Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.
Upplands-Broleden 2,9 mil
Man går bl a bland kohagar och längs vattnet mellan två pendeltågstationer! Bra skyltning, inga vattenkällor, några iordningställda rastplatser.
Läs mer om europalederna på Europeiska vandringssällskapets webbplats:

 

Kursen är bra igång och det är fin stämning! Några bilder och fyll gärna på med kommentarer och bilder. /Ollebild IMG_2608 IMG_2609 IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2615 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2618 IMG_2619 IMG_2620 IMG_2621 IMG_2622 IMG_2623 IMG_2626 IMG_2627 IMG_2629 IMG_2631IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0305 IMG_0306 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0313 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317

20131115_100953

Kommentera