FÖRENINGEN FÖR SVENSKA FJÄLLEDARUTBILDARE (SFU)

Möte på Hållands Folkhögskola 2011-10-20, kl 9-12:

1. Förra mötesprotokollet

 

2. Internationalisering UIMLA
”The next Annual General Assembly of UIMLA will take place from November 3rd to November 7th, 2011, in Bowness on Windermere (UK).”

3. Validering av aktiva fjälledare och guider
# Validering sker centralt i föreningens regi.
a) Registrering, utskick av bok (100:-), dokumentation av tidigare kunskap, refenstagning
b) Uppdelning i tre kategorier: I. Fullgod dokumenterad kunskap  II. Examinationshelg m. komplettering  III. Rekommenderad till utökad komplettering.
c)

 

4. Budget och medlemsavgifter.
En budget för 2011 omsätter 30000:- varav intäkterna täcks av Fjällsäkerhetsrådet stöd på 20000:-. Övriga intäckter är medlemsavgifter och avgifter för märken och intyg. Bankkontonr:  ….  Swedbank. Räkningar sänds till FÖRENINGEN FÖR SVENSKA FJÄLLEDARUTBILDARE (SFU) c/o Hållands Folkhögskola, att. TorstenH, 83010 Undersåker. Avisering av medl.avgift sänds ut per epost.

 

5. Kvalitetssäkring och vidareutbildning av utbildare.
(Exceldok bil med uppgifter om medlemmar)
# Nuvarande medlemmar: Älvdalens utbildningscenter, Klarälvdalens folkhögskola, Hållands folkhögskola, Storumans Folkhögskola, Campus Åre, Friluftsfrämjandet, Försvarsmakten
# Utbildare som vill in i föreningen: Väljs in vid nästa årsmöte. Utbildningsplan och dokumentation kring hur fjälledarnormen tas upp i utbildningen presenteras för styrelsen.
# Förslagsvis blir Gymnasieskolorna stödmedlemmar med utbildningsrätt på de olika momenten. De har dock ej examineringsrätt.  Dvs de kan utbilda enstaka moment och samla på sig erfarenhet och utenätter.

6. Underavdelning för aktiva fjälledare.

Urban har träffat Kassören på¨STF färdledarklubb Sören …. som bor utanför Östersund.  Han tar tag i uppgiften med att ta kontakt med utbildade Fjälledare för att se till att de blir involverade i den föreningen. Vi ser det som önskvärt att de har en representant i styrelsen.

 

7. Fjällsäkerhetsrådet har ordet.

8. Årsmöte.
# Kallelse till … den 2011-11-29
# Årsmötespunkter:
”..
Val på två år av ordförande
Val på två år av övriga styrelsemedlemmar
Val på ett år av två styrelsesuppleanter
Val på ett år av två revisorer varav en utses av Naturvårdsverket. En personlig revisorssuppleant till SFU:s revisorsrepresentant.
Val av valberedning bestående av två medlemmar på ett år
§ 13 Styrelse:
Styrelsen består av ordförande, fyra av årsmötet valda ledamöter jämte två suppleanter och representant från Naturvårdsverket. Ordförande har utslagsgivande röst. Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för föreningens verksamhet. Snarast efter ordinarie årsmöte kallar styrelsen till konstituerande sammanträde där följande befattningar utses:
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Firmatecknare
Utbildningsansvarig
..”
Förslag på tillägg: Orförande, sekreterare och kassaförvaltare väljs på 1 år det första verksamhetsåret. (Därefter enl. ovanstående ordning.)

 

9. Övrigt
– Styrelsen kommande år

 

 

Kommentera