Telefonmöte 2011-03-03

Telefonmöte 2011-03-03

Susanne DuRietz
Lars Edvinsson
Lars Jonsson
Urban Axelsson
PO Wikberg

UIMLA; Bill Baily    Urban kommunicerar  startkostnad årlig kostnad
http://www.uimla.org/cms/index.php?id=57

Validering    1 arbetsdag
Björn Bylander, Lars, Lars Edvinsson,
validera lärare hos utbildarna, utbildningsorg
validera nya fjälledare

Uppgraderingsseminarier sommar och vinter (fram till 2015)
Exempel kostnader: 10000:-  ev. hög avgift (ex. delt. Fril.främjandet)   >>Bjuda in repr. fr. Fjällsäkerhetsrådet etc.  examination   >>Föreningen som arrangör alt. någon, några av utbildarna/medlemmarna arrangerar.

September/oktober: Uppgraderingsseminarium min 10delt max 20delt + 2 instruktörer(efter kvalitetsgenomgång i april)
(-> Ikarmötet ev samordning tisd 18 – söndag 23 )
Ansvariga (2-3 pers)
Teorigallring (2pers)
Förarbete Kursplan och gallring av delt.ansök. 2pers

Marknadsföring Annonsering  april
Turist, Fjällsäkerhetsrådets hemsida, Utemagasinet mfl

Sista maj senaste ansökn dag och ant.besked innan midsommar

Skoter
Robertsfors, Kalix  mfl nya  Bjuda in till möte

Skoteruthyrare   Diplomerad uthyrare   Kläder och skydd ska ingå i hyra   Alkotest
Lokal fjällsäkerhet, anpassn. till renskötsel m.m.
Skotersafari (guidning) ; behov av fjälledarnorm men vintervariant av uppgraderingsseminarium
Lagen om biluthyrning
Krav förarbevis
Dokument www.skoterarr.se
Uthyrningstillstånd Transportstyrelsen

Fjällsäkerhetsrådet  Naturvårdsverket omorg. 31mars helt nytt  Eva Törnelöv chef  PO Wikberg  Natur- och biologisk mångfald -> framtidens Fjällsäkerhetsråd
Samordningsgrupp fjällsäkerhetsfrågor

Kommentera