Sammanfattning av FoF’s verksamhet 2011

Del i verksamhetsberättelse för 2011

 

Januari startade med kyla och snön kom efterhand så att våra naturstudier kunde genomföras enligt plan. De dryga tjugo fick introduktion i ”vinterekologi” med spår i snön och djurlivets förutsättningar med övningar på bl.a. Välliste-fjället. Vi märker att fler deltagare nu än tidigare behöver mer stöd för att kunna hantera skidor, valla, turpackning o.s.v. på ett fungerande sätt. Intresset för natur är stort men deltagarnas förkunskaper kring växter, djur och klimat m.m. är mycket skiftande så att vi upplevt det som en stor utmaning att anpassa kursinnehållet så att det ligger på rätt nivå för alla.

 

Intresset för fjällsport och skidsport är mycket stort och höjdpunkter under våren var en veckas fjälltur i området vid Anjan och senare Eikesdal i Norge. Turen vid anjan slutade med att vi av säkerhets-skäl avbröt efter två dagar för att fortsätta med bivackeringsövningar vid Välliste nära hemmaplan.

 

Var ligger faran? I terrängen och miljön eller i oss själva?

 

Vädret blev mycket utmanade med höga vindstyrkor, nederbörd och temperaturer över noll grader. Gruppen som jobbade i två mindre avdelningar fick stanna vid trädgränsen bara några kilometer norr om bilvägen. Små skador på tält , tankar om att gräva in i snön för stabilare skydd kom upp och en ökande oro för att bilvägen skulle bli avstängd för längre tid och hindra transporter ut och in från området praglade tankarna hos oss ansvariga, Pernilla Högberg och Olle Mobärg. Vi tog beslutet att avbryta turen av säkerhetsskäl. Då vi kom ner till vägen vid Anjans fjällstation och pratat ytterligare en gång med Vägverkets snöröjare får vi reda på att det nu kanske är sista vändan han kan köra för att hålla vägen öppen. Vi slinker med ut tar oss via järpen tillbaka till folkhögskolan tisdag eftermiddag. Ett av våra fordon stötte in i ett framförvarande på väg i mycket tätt snödrev men vi klarade oss förhållandevis bra. Ett resultat blev en lärorik diskussion om var faran ligger. I terrängen eller i oss själva. Diskussionen är nog inte helt klar ännu!

 

Övningarna denna vecka fortsatte på Välliste med ihållande svårt väder men med betydligt lättare hjälp och problemlösning. Boende i området tyckte vi var hårda mot våra elever men väl inne i en välgjord bivack eller ett väl uppsatt tält så minskar stressen och lärdomen blir att det går bra och är nödvändigt att ligga still i hårt väder.

 

Ett entusiastiskt gäng, hela fjäll- och friluftsprofilen, det som kallas fof, åkte till Storulvåns fjällstation för att vara volontärer i arrangemanget Fjällfest 2011. Vi marknadsför oss och får samtidigt kontakter för framtida jobb och fortsatt lärande inom modernt fjällfriluftsliv. Här mötte vi närmare 300 friluftsentusiaster från hela landet varav tidskriften Utemagasinet var med och bevakade det hela med sin redaktion.

 

Vårt ihållande samarbete med friluftsfrämjandet nationellt och regionalt gjorde att vi genomförde omkring 200 deltagarveckor under hela året i ledarutbildning på olika nivåer. Här har vi en start profileringspunkt för Hållands folkhögskola så som aktör inom friluftsliv. De snö- och skidkopplade kurserna har legat främst på helger och sådan tid då föreningsledare kan avsätt tid för utbildning. Vi får också tillbaka möjligheten att ge våra kursdeltagare introduktion m.m. till skidlärarutbildning. Övriga samarbetsparter har varit STF, Scoutförbundet och Svenska Fjällklubben.

 

Fördjupningar inom en mångfald områden gjordes varav vi kan nämna ett gäng som utbildade sig särskilt inom lavinkunskap. Ett av momenten gjordes med Torbjörn Groth, Försvarsutbildarna, som handledare ute i Snasahögarna. Vi hoppas att detta leder till att några fler svenska friluftsentusiaster får kunskap och respekt för naturen så att fler olyckor kan undvikas.

 

Vår årliga kustfjällkursdel iEikesdal visad återigen att tålamod lönar sig. Anmarscher på 8 timmar för att nå en utkikspunkt gör att deltagarna också indirekt lättare förstår varför naturen är något vi samspelar med inte bara nyttjar på våra egna villkor. Tålamodet också att sitta ned och smälta intryck av överväldigande fjäll- och fjordkontraster och fundera på varför människor som Arne Naess på 1970-talet i hundratal satt högt uppe i fjället och strejkade mot vattenkraftsutbyggnad och för att naturen ska få ha sin gång. Tålamodet att tänka sig in i att vi har ett förvaltarskap att fullfölja är kanske inte lätt men här i denna miljö kom fler och fler sunda tankar på plats.

 

I maj genomfördes det vi kallar Solotur. Ensam eller två och två sökte deltagar upp ett naturområde att vistas i avskildhet och för att summera sin ”livsplan” som legat som en bakgrundsuppgift under vintern. Mycket intressant att höra de berättelser som kom ut av det! Liv förändras i kontakt med natur!

 

I juni blev det klart att vi skulle få Nina Johansson som ny lärare i biologi, naturkunskap och friluftsliv. Nina är uppväxt i Undersåker och är en ung kraft som vi kommer att få mycket glädje av framöver!

 

Antagningarna till ny 24-grupp gick för tredje året i rad mycket bra! Vi ligger på omkring 3 gånger så många sökande, seriösa förfrågninga, som antal platser. Så genom att högskolor m.fl. gör nya antagningsomgångar så rör sig siffran fram och tillbaka lite men antalet svänger senare in sig mot 23 vilket vi tycker är bra resultat.

 

Hållbar utveckling för oss är bl.a. att under 2011 fortsätta att minska resande med bil. Vi har på ett par år minskar en tredjedel och nådde under 2011 nästan en halvering jämfört med tidigare.

 

Vi vände åter till gamla lägerplatsen vid Helgesjön till fots i vår närmiljö för kursmoment som annar brukar innebära transporter till granndalar.

 

Vi inventerade i det oändlig hur vi skulle kunna lösa tranporter för tur mot Sylarna med tåg. Vi gick bet då nuvarande schemaläggning satte käppar i hjulen för det men vi nådde en sensommardag Storsylen på gränsen till Norge och såg isranunkel och sylarna-amfibolit på vägen.

 

Revansch på våra transportansträngningar fick vi då vi vandrade pilgrimsleden Hålland-Undersåkers station och tog Nabotåget till Ånn. Så vandrade vi vidare mot Ånnsjön och klocka gård på gammal hästväg för att sedan med kanoter nå Handölsforsen och Hanris Cafe med Karolinerutställningen och täljstens hantverket.

 

Nina har gjort en ”uppgradering” av kursområdet kultur och samhälle i Jämtland. Här kan nämnas Njarka, Galtje, Jamtli, Skärvången och Fjällbete samt hantverkare i Undersåker som exempel. Det blev en mycket innehållsrik höstkurs med många glimtar in i bygderna runt oss.

 

Vintern startade med introduktion i turåkning på skidor i Edsåsdalen hos Ragnar Edsås med prov och turutrustningskunskap. Så hade vi Romohöjden från folkhögskolan som övningsarena för skidbalans och vinterorientering.

 

Vi märkte under hösten att fler vill göra behörighetsämnen för grundbehörighet. Intressant och vi strävar efter att få in mer av naturkunskap och samhällskunskap i profilen inför kommande år.

 

Hela landet är representerat i våra deltagare. En mycket stimulerande grupp och intressant att lära känna nya människor med olika bakgrund. Ett ökande intresse för hållbarhet och natur hos de som söker oss är det som vi ska spinna på inför framtiden.

 

Avslutningsvis kan nämnas att grannrummet brann upp vi klarade oss med rökbestrukna böcker, papper osv!? Tack för ett fint år och vi ser fram emot ett nytt där vi fortsättnings håller oss ute med rök och eld.

Kommentera