Samhällskunskap – kompletterande uppgifter

#Beskriv exempel på tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning i Sverige nu. (Turistnäringen kanske?)
#Beskriv exempel på olika sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap med exempel ifrån minoriteter position förr och nu i vår kommun. Även en anknytning till de mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. (Samerna, Sameblod kanske?)

#Valet och det som nu pågår och fakta kring politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Exempel olika partier)

#ISIS nu:
Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter