Friluftsform > ”Friluftsliv – Fjällsport – Pilgrimsvandring S:t Olavsleden”

Kursen inleds med grundläggande friluftsliv, pilgrimsvandring, fysisk grundträning i lätt terräng samt information om träning, kost och klädsel samt hållbara synsätt på människa och natur. Ett temaval görs mellan:

¤Fjällsport
¤Pilgrimsvandring

Ur innehållet:
# Introduktion; Teori kring friluftsliv, pilgrimsvandring och fjällsport som företeelser.
# Vandring upp på Åreskutans topp.
# Paddling i fjällvatten, strömvatten
# Pilgrimsvandring längs älven.
# Samtal, bearbetning av de erfarenheter som görs.

Deltagarna ska öva att röra sig med en defensiv men vaksam hållning i förhållanden där terräng, väder m.m. skapar mångfacetterade problem vid friluftsliv eller sportsutövning. Pilgrimsvandringens historia belyses särskilt inom temat.

Utrustning:
Personlig utrustning där stabila, vattentåliga sportskor/kängor samt vind/regnkläder är viktiga. Tält, stormkök, kartor kan ordnas på skolan alt. andra inköpsställen. Cykel, kanot/kajak och säkringsutrustning vid klippklättring kan hyras genom samordning med kursansvarig. 

Kostnader:
Transporter	samåkning m bil cirka 150:-
Cykel	2 dagar  cirka 200:-
Kanot/kajak  2 dagar cirka 300:-
Säkringsutrustning vid klippklättring	2 dagar 50:-

>> Erfarenheter o intryck under de sex veckorna ”webtidning” här:

Ett svar på “Friluftsform > ”Friluftsliv – Fjällsport – Pilgrimsvandring S:t Olavsleden””

Kommentera