Information: Friluftskurserna – Åredalens Folkhögskola

Landskapsengagemang och klassiskt nordiskt friluftsliv som ett sätt att lära om oss själva, varandra och vår omgivning.

Kreativa sätt att komma nära

Våra möjligheter att tolka vad som sker i natur- och kulturomgivning handlar om hur vi går fram i landskapet

Fjäll, skog och vatten

  • Snöklädda fjäll
  • Smältvatten på väg mot hav
  • Grönska och sol

Utsikt och rymd

  • En värld av tankar
  • Berättelser om våra liv
  • Framtidshopp