Natur- och kulturguidning – Interpretation

Natur- och kulturguidning som kunskapsområde i guideutbildningen handlar om att tolka och levandegöra natur och kultur för människor med vitt skilda bakgrunder och kunskaper. Vi anlägger ett undersökande förhållningssätt till människans känslomässiga och förståelsemässiga förmåga i olika natur- och kulturmiljöer. Kontraster kan skapa tydlighet, En klippa, 400 meter direkt ovanför Medelhavet, med Parc Natural des Calanques och den gamla fiskestaden Cassis i bakgrunden öppnar perpektiv.

Nordiska ministerrådet kom med en definition av naturvägledning 1990 och den lyder så här: ”Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.” (ref SLU)(Naturvägledning översätts ofta med ‘heritage interpretation’ på engelska.)

För mer läsning ”Thoughts on the interpretation of Nature” (franska: ”Pensees sur l’interpretation de la nature”, Denis Diderot). Även denna handledning ger närmare exempel: https://issuu.com/sverigeslantbruksuniversitet/docs/praktisk_interpretation

En morgon på vandrarhemmet, Bois de Luzy, mitt i millionstaden Marseille, i kanten av nationalparken les Calanques, öppnar en lokal storloppis på bakgården och en känsla av positiv anda med människor som är vänliga och undrar hur det är i Skandinavien. Det är vårt vandrarhem och snart hamnar vi i ett arbete och undervisning om permakultur på andra sidan huset. Verkligen kontraster, vänlighet och hopp!

Vandring på branta stigar/leder precis ovanför havet och med Afrika-sol vid horisonten ger ytterligare fina iakttagelser. Miljonstadens brus sjunker undan och brisen från sjön tar över.

Auberge des Seguins i Luberonbergen, ett vandrarhem mitt i en grön dalgång med många vandringsleder och en av Frankrikes mest populära platser bland sportklättrare. Vi vandrar över Luberon-ryggen och tar del av jordbrukskultur med odling och kunskap kring matkultur, vin- och grönsaksodling, lavendel, fårprodukter osv. Turism och jordbruk går hand i hand och behöver varandra som kvinnan på turistkontoret sa.

Leder och ledmarkeringar är tydliga och fungerar bra. En vänstersväng, inga problem! Men även här ska det göras!?

Stenåldersboplatser såväl som riddartidens slott hittar vi i Luberonskogarna.

Det är en kreativ process att tyda tecken på liv och livsformer i de miljöer vi besöker. Att vägleda är att tyda och att hjälpa andra att komma igång att tyda.

Kommentera