Ledarskapskursen

Ledarskap

Kursen ledarskap ger dig en möjlighet att reflektera över och lära mer om ledarskapets förutsättningar. Vi kommer att studera olika ledarstilar, goda och dåliga egenskaper för en ledare samt ledarskap när det blir kris eller konflikt. Du får också insikt i etik, sekretess och lagar som gäller inom ledarskapet. Kursen är upplagd med en blandning av bikupor (små diskussionsgrupper), föreläsningar men också praktiska övningar och teoretiska diskussioner. Kursens syfte fungerar bäst om Du har egen erfarenhet av ledarskap. Du kommer att få möta aktiva, professionella ledare som gäster samt att vi studerar gruppens dynamik och grupprocesser med utgångspunkt från dina egna erfarenheter.
Kostnader: ev. litteratur. Ansvarig lärare: Olle Mobärg

Innehåll

Introduktion. Erfarenhet av ledarskap. Förväntningar på kursen.

Fördjupningsuppgift introduceras.

Kommunikation mm, ledare/chef

Jag som ledare. Coachning och verktyg

Krisberedskap och ledarskap. Erfarenheter från Frizon.

*

Ledaransvar 1; arbetsmiljölagen, arbetsrätt

Ledaransvar 2; ledningsansvar, ansvar i organisationer

”Dynamik” i grupper, rolltagning i en grupp

Värdebaserat ledarskap. Ex: Integration, idéella organisationer

Redovisningar fördjupningsuppgift

Redovisningar fördjupningsuppgift

Läsning kopplat till grupputveckling, Olle
Gruppsykologi.handouts
Perspective_on_Change

Kommentera