Dagbok från Provence – FoFLed1112

Kursen Fjäll- och Friluftslinjen – Ledarksap (FoF – Led) bestämde att förlägga en studievecka under höstterminen 2011 i Provance, Frankrike. Semester tänker ni. Men icke! Tro det eller ej men resan har en tanke. Syftet med studieresan till Provance var att studera hur man i andra delar av världen jobbar med turism kopplad till natur- och kulturupplevelser. Allt för att få nya tankar och idéer om hur vi på hemmaplan kan utveckla vår egen turismnäring.

Här kan du nu läsa om vad vi gjorde under denna studieresa. Förhoppningsvis finner du den inspirerande och beslutar för att själv åka till just dessa platser.

Bild!

Kommentera