Delområde: Kulturturism, kulturhistoria, vandring

Fjäll- och friluftslinjen – Ledarutbildning

Delområde:   Kulturturism, kulturhistoria, vandring

Bakgrund:   Sedan den pågående serien av FOF påbyggnadskurs och FOFled med inledning 2008 har kursen innehållit kulturturism som ämnesområde. Där har frågan dryftats resp. kursår om bl.a. en jämförelse och erfarenhetsutbyggnad med hjälp av besök och kontakt i andra länder kan vara ett användbart sätt att utvidga förståelse och erfarenhet hos deltagarna.

Det är känt att svensk fjällturism är starkt sport- och ”äventyrs”-fokuserad. I våra grannländer i Europa finns tydliga exempel på att den stora andelen turister söker sig till möljöer som främst identifieras som kultur- och natursevärda.

En tendens sedan -90-talet är också att miljö- och så kallade ”gröna”-inriktade aktörer ökar i antal. En motsägelse kan då vara att de mest urbant utvecklade länderna så som Tyskland och Frankrike kanske är de mest ambitiösa på detta område.

Då merparten av deltagarna i FOF påbyggnad / FOFled hittills varit mindre erfarna har vi bedömt att de intryck som skapas i kursen med inslag av pilgrimsvandring och historievandring i den närmaste bygden har varit en rimlig anpassning mellan känt och mindre känt innehåll/inriktning.

Kursen 2011-2012:   Kursgruppens deltagare är i sin tyngdpunkt mer erfarna i friluftsliv och turism, detta både pga tidigare studier/föreningsliv/arbete. Tyngdpunkten i gruppen är också att som främsta erfarenhet ha mött sportig friluftsturism. För framtida jobb och de utvecklingsområden som nu får mer uppmärksamhet även här i Skandinavien ser vi att en erfarenhetsutbyggnad med hjälp av en tidigare diskuterad studieresa till annan turistmöljö skulle vara ett fördelaktigt grepp.

Förslag och avsikt:   En veckas natur- och kulturvandringsinriktad kurs i Provence, Frankrike. Huvudpunkter ska vara pilgrimsvandring/kyrkovandring, europaledsvandring, naturreservat i det urbana Europa, ekologikt vandrarhemsboende, möte med kulturguider/sportguider, användning av europastandard i gps/kartor, kultursevärdheter, natursevärdheter och övning i dagligt ledarskap m vandringsgrupp, samt användning av riskvärderingsunderlag så som i övriga kursdelar.

Tid: 2011-10-11—18

Resesätt: Flyg och bil.

Kostnader: Var och en står för rese- logi- och besöksavgifter (självkostnad)

Handledare:  Olle Mobärg

Kommentera