Vår klimatpåverkan i Väst-Jämtland

När jag läste om Naturkunskap så valde jag att gör ett litet arbete på våran påverkan av närnaturen. Detta kom jag fram till.

1. Åreskutan pumpar upp vatten till berget för att använda snökanoner. Det påverkar återfyllningen av sjön som i sin tur påverkar sjön negativt då sjöbottnen slammar igen och djurlivet påverkas av det. Mest fiskelivet.

2. Det finns inte många industrier i området som avger utsläpp. Men under vintrarna så används oerhört mycket bensin och olje drivna fordon som avger utsläpp. Snöskotrar, helikoptrar och pistmaskniner är några av exemplen som används mest.
Pga av detta så färdas utsläppen uppåt mot himmelen och det blir till nederbörd som gör marken dålig. Det kallas surregn.

3. Den massiva averkningen av skog påverkar växt och djurliv.
Det skapar spår, skövlar djurens lyor och bon som i sin tur driver djurens vistelseplatser längre bort. Många djur kan även dö under en sådan process.

4. Ökningen av turismen påverkar även miljön och djurlivet.
Det blir mer slitage på naturen då fler ska färdas och vistas i den. Fler besökare betyder att djuren kommer att störas och söka sig ifrån platsen där dom egentligen håller till. Skogen kommer att bli mer sliten och skadad då en del turister inte kan låta bli att slita sönder eller hugga ner träd.

Ni är välkomna till att kommentera och utveckla detta lilla arbete. I framtiden så kanske fler ser detta och börjar tänka mer på vår närmiljö och hur vi drabbar den genom våra aktiviteter.

Timmy W
FoF 13/14

Kommentera