Team-building

Team-building – Hållandsgården 1 feb -13

/OlleM

 

 

 

Team-building för grupp 10 delt + 4 ledare

 

Del 1 Team-building-stationer

 

Grundidè: Gruppen jobbar med ”uppdrag” som kräver aktivt samarbete i 4 stationer och 15 min på varje. Efter varje station ges tid för kort samtal om hur alla uppfatade att det gick.

 

Del 2 ”Överlevnad” – ”Alla är viktiga” – ”Live – hotfull situation att lösa”

 

Grundidè: Alla tilldelas roller (deltagare, ledare och teambuilding-ansvarig) samt ramar för agerande tydliggörs så att alla sedan får utrymme att lösa problem och skapa lösningar med fantasi och engagemang som på riktigt under 45 min. Efter genomförandet görs ett samtal om hur alla uppfatade att det gick och vad man kan ta med sig till livet i stort.

 

 

…hotfull situation att lösa”:

 

# Ett arbetskooperativ drivs i en dalgång för att lokalproducera skinn och filtar och ger arbete åt funktionshindrade och ej funktionshindrade.

 

# Ett meddelande kommer från polisen i distriktet att en dam brustit och att en vattenvåg kommer genom dalgången inom två timmar. Nya besked kommer att ges löpande och resurser för räddning kommer att ges där det är möjligt.

 

# Ansvarig för projektet ger alla besked att lämna arbetet och ta sig till närmaste säker plats som anges till ovansidan en liten brygga nära järnvägen.

 

# Straxt efter kommer beskedet från en polishelikopter att vattnet kommer att nå platsen redan om 30 min.

 

# Ansvarig för projektet samlar alla och meddelar: -Jag kräver att alla nu gör sitt absolut bästa att rädda sig själv och varandra till den säkra punkten. Ingen ska lämna gruppen bara för att rädda sig själv.

 

Roller:

 

*Ansvarig för projektet 1st

*Rörelsehindrade (rullstol men rullstolar fungerar ej i terrängen här) 4st

*Ej seende 1st

*Arbetsledare i verkstaden 2st

*Fullt fungerande 3st eller fler

*Observatör (om möjligt) 1st

Kommentera