Gemensam kurstid << "Gemensamma aktiviteter"

2014-2015:
2   # Startveckornas gem kurstid   (lära känna  bygden + miljö + demokr      /Martin, Jessica, Hans + övriga kursled
-> ½ # V. 38  Utemiljö (ved, bär till kök etc )   /Ingegerd, Hans, Folke/Mattias
½ # V. 41 ½ dag Skadeförebyggande     /Olle   +KR
2   # V. 42 2 dag Hållbar …   (medv Jesper Totti)   / Elisabeth, Martin, Jessica, Sofia   +KR
1   # V. 47 …?       /Olle+Beathe   +KR
1   # V. 4   1 dag  ….   /Olle+Arna/Magni   +KR
½  # V. 19  ½ dag  —  /Ingegerd     +KR
1   # V. 20 1 dag    /Kåren

Gemensam kurstid

Varje kurs i folkhögskolan är som en egen skola. Då vi gör gemensamma kursdagar knyts alla kurser samman i gemensamma innehåll och teman. Gemensam kurstid är

– Möte mellan kursgrupperna; integrering där både deltagare och personal deltar.

– Teman som angår alla på folkhögskolan; demokrati, samhällsutveckling och

kulturliv kan vara innehåll.

Året inleddes med temat ”Vinterdag” och avslutades med ”Midvinterstämning med mat och samvaro ute och inne”. Avsikten att skapa möjligheter för integrering, möten och samarbete mellan människor är viktigt för folkhögskolan och för vårt uppdrag i samhället. Att få vara med och skapa kultur, arbeta tillsammans och att studera frågan om hållbart samhälle då människor från olika miljöer och utbildningsförutsättningar har gjort ”det möjliga möjligt”. Erfarenheterna kan ge ringar på vattnet då alla går vidare till nya skolor, arbetsplatser och boendemiljöer.

Andra inslag har varit: Natur- och kultur i Åre kommun, friluftslunch vid Nulltjärn med efterföljande gruppaktiviteter i området i syfte att lära känna varandra i början av kursåret samt vård av boendemiljön inomhus och utomhus med städning, lagning, vedhuggning med mera. Dessutom har vi haft studieteman inom Skadeförebyggande, Skidåkning och Hållbar utveckling. Folkhögskolans dag gjorde vi till en gemensam satsning i Östersund med Birka Folkhögskola för att synas inför allmänheten.

En viktig del i arbetssättet under gemensam kurstid är att deltagarna är med och skapar innehållet i samverkan med personalen.

Skrivet av: Olle Mobärg

   –   –   –
Hållands Folkhögskola
Årsplaneringsmötet 2010-04-08
/OlleM

Gemensamma aktiviteter

Avsikten med ”Gemensamma aktiviteter” är

-Möte mellan kursgrupperna; integrering där både deltagare och personal deltar tillsammans.

-Teman som angår alla på folkhögskolan såsom demokrati, samhällsutveckling och kulturliv kan vara innehåll.

– . . . .

–   –   –

Gemensamma aktiviteter 2010-2011

1 dag
startveckor
Rundtur i bygden med buss och presentation av samhället, naturen och kulturen i de närmaste omgivningarna av Åre Kommun. Friluftslunch vid Nulltjärn med efterföljande gruppaktiviteter i området i syfte att lära känna m.m.
Arbetsgrupp: Eva + Ulrika + 1 varje linjeansv.

½+½ dag
startveckor
Inför valet + Arbetsdag på folkhögskola i grupper med särskilda uppgifter både inomhus och utomhus där städning, lagning m.m. är återkommande delar.
Arbetsgrupp: Anna + UG + Vaktm + ?

½ dag
vecka 40
Skadeförebyggande – Skidåkning.
Arbetsgrupp Olle + UG

2 dag
vecka 42
Hållbar utveckling.
Arbetsgrupp  m. Kursdeltagarrepresentanter + Hans + Beathe

1 dag
vecka 6 alt 7
Vinterdag ute – Vinterstaden (Östersund – Frösön).
Arbetsgrupp  m. Kursdeltagarrepresentanter + Helena + Olle + Leif

1 dag
vecka 20
Vårdag ute – i bygden.
Arbetsgrupp  m. Kursdeltagarrepresentanter/Elevkår/IF + Olle