Skidutbildning – Uppgifter till nästa helgtillfälle

Jobba helst i mindre grupper m dessa saker i praktisk övning och samtal.
– – – >>  Hälsningar   Daniel, Gabi, Olle    🙂  🙂  🙂

!. Tänk ut (diskutera) sätt att vägleda:
– – Person som åker m ganska små svängutslag, farten ökar ofta, framdelen på skidorna lyfts av och till. Personen tycker det känns fladdrigt.
– – Person åker m ganska orörlig höft och ena skidan sladdar ofta ut. Vill förbättra sig.

2. Hitta på övningar som kan kopplas tilll de tre huvudteknikområdena: balansering – kantning/vridning – kraftreglering. Diskutera hur ni uppfattar vad som ingår i de tre områdena.

3. Öva på egen nivå och be kamrater titta/analysera och ge feedback: -Runda, skärande svängar, sväng-i-sväng (svängarna går i varandra utan uppehåll) och i olika lutningar.

Kommentera