Klarälvdalens Fhs torsd fred v43

”Naturturism ur ett miljöperspektiv” 23-24/10 2014

miljoseminarium_pdf_
Inbjudna: (listan uppdateras i takt med att deltagandet bekräftats)
Ekoturismföreningen/Naturens Bästa, Per Jiborn
Swedish Welcome, Christian Åberg
Visit Sapmi /Gaaltije, Jerker Bexelius
Länsstyrelsen i Värmland
Värmlandsleder/Hushållningssällskapet i Värmland, Ylva Gustafsson
Konsumentverket, Kerstin Jönsson
Folkhögskolorna i Malung, Storuman, Sjövik, Hålland och Kronoby (SF)
Ingemar Ahlström, sakkunnig kring frågor gällande allemansrätten
Diverse företag med anknytning till ämnet; Vildmark i Värmland, STF Grövelsjön, SCOA/Nordmarkens
Kanot Center, Peak Points, Budor (N) m.fl
Seminariets innehåll:
Tanken med våra seminarier, som startade 2013, är att skapa en mötesplats för
utbildningssamordnare, dess elever och olika aktörer i samhället. Dessa kan vara företag,
organisationer, myndigheter och föreningar, helt beroende på seminariets ämnesval. Årets ämnen är
 Var går gränsen för att hävda allemansrätten? Ideella och kommersiella
aktörers intressen kontra markägarens. Vilka konsekvenser medför stora
arrangemang för naturen? Hur problematiserar myndigheter kring dessa
frågor? Hur implementeras dessa frågor i utbildningar och i
certifieringar?
 Certifieringars syfte och effekter av dem? Som marknadsföringsmedel
och/eller som en åtgärd för en hållbarare verksamhet?
Marknadsföringsvärdet av en certifiering kontra kundomdömen?
Seminariet genomförs under två dagar. Ett ämne per dag med efterföljande debatt. Förmiddag dag 1
och eftermiddag dag 2 är tänkta som tid för skolorna att samlas för diskussioner och aktiviteter.
Under kvällarna sker filmförevisningar och gästföreläsningar av intresse för alla inbjudna.

Kommentera