Naturkunskap komplettering

Människan i universum Senast uppdaterad söndag, 30 november 2014 19:04 | Av Magnus Ehinger | Print Samtliga svar ska skrivas på detta papper. Tid: 60 minuter

Del Ia. Para ihop rätt alternativ!

Para ihop rätt historisk person med rätt alternativ till höger genom att skriva rätt bokstav i fältet framför påståendet i den högra kolumnen! En av ”gubbarna” ska vara med på två ställen, och två av ”gubbarna” blir över, d.v.s. ska inte paras ihop med något alternativ alls! (3p)

a. Aristoteles
b. Kopernikus
c. Kepler
d. Tycho Brahe
e. Galilei
f. Newton
g. Darwin

____ Beräknade att planeterna rör sig i elliptiska banor runt solen
____ Gjorde noggranna mätningar på planeternas banor, men anslöt sig aldrig till den heliocentriska världsbilden.
____ Var den första att se att Jupiter har egna månar, och drog därmed slutsatsen att jorden inte kan vara alltings centrum.
____ Menade att solen och planeterna rör sig i perfekt cirkelrunda banor runt jorden.
____ Var en av de första att göra mätningar på planeter, och att föreslå att solen befann sig i solsystemets centrum.
____ Var en av de första att hävda att vetenskap måste baseras på mätresultat och fakta från experiment

Del Ib. Ringa in de korrekta alternativen!

Vilka tre påståenden om rymden och vårt solsystem är sanna? (2p) Ljus från en ljuskälla som rör sig bort från oss förskjuts åt det blåa hållet. ”Bränslet” i en stjärna består av väte. I solen förbränns ”bränslet” på samma sätt som ett vedträ som brinner eller bensin i en bilmotor. Pluto räknas numera som en dvärgplanet. När vår sol så småningom dör, kommer den först att svälla upp till en röd jätte. När vår sol så småningom dör, kommer den till slut att omvandlas till ett svart hål.

Vilka tre påståenden om solen och rymden är sanna? (2p)

Vår sol ligger i utkanten av vintergatan. Ett ljusår är den sträcka ljuset hinner färdas på ett år. Ett ljusår är ungefär lika långt som avståndet mellan solen och jorden. Ett ljusår är ungefär lika långt som avståndet mellan solen och vintergatans centrum. Ett ljusår är ungefär lika långt som avståndet mellan de yttre kanterna på vintergatan. Svarta hål är så tunga, och har så kraftig gravitation, att inte ens ljus kan ta sig ut från dem.

Vilka tre påståenden om människans strålningsmiljö är sanna? (2p)

All elektromagnetisk strålning är skadlig för växt- och djurlivet (inklusive människan). Synligt ljus är inte elektromagnetisk strålning, utan en annan typ av strålning. Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning. Ju längre våglängd den elektromagnetiska strålningen har, desto högre energi har den. Mikrovågor har längre våglängd än synligt ljus. Blått ljus har högre energiinnehåll än rött ljus.

Vilka tre påståenden om atmosfären är sanna? (2p)

Ozon som bildats i jonosfären är skadligt för växt- och djurlivet på marken. Ozon som bildats i stratosfären skyddar växt- och djurlivet på marken från skadlig UV-strålning. När ozonet i stratosfären träffas av solvinden, glöder det och bildar norrsken. Utan växthuseffekten skulle temperaturskillnaden mellan natt och dag vara mycket mindre än de är idag. Koldioxid och metangas är exempel på gaser som ökar växthuseffekten. Freoner kan bryta ner ozonet i atmosfären.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Förklara varför himlen är blå, men solnedgångarna är mera röda! Rita gärna en bild som hjälper till att förklara. (3p)

Redogör för den heliocentriska och den geocentriska världsbilden och vad som skiljer dem åt! (3p)

Beskriv hur det gick till när vår egen sol + vårt solsystem föddes! Rita gärna en eller flera bilder som hjälper till att förklara. (4p)

Del III. Bonusfråga Besvara denna fråga endast om du är färdig med allting annat. Fanns det någon fråga som du tyckte saknades i detta? Skriv i så fall den frågan, och skriv också svaret på den!

–   –   –

Energiomvandlingar
G-frågor

Ge exempel på några olika energiformer!

Vad innebär ”energikvalitet”?

Ge exempel på en energiform med

hög

låg

”energikvalitet”!

Vad innebär ”verkningsgrad”?

VG-frågor

Vilken typ av energiomvandling sker om du

lyfter en penna rakt upp i luften?

Släpper pennan rakt ner?

Pennan slår i marken?

Tänder ett stearinljus med hjälp av en tändsticka?

Ge ett exempel på en process, där

elektrisk energi omvandlas till strålningsenergi

kemisk energi omvandlas till värmeenergi

strålningsenergi omvandlas till kemisk energi

rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi

massa omvandlas till ljusenergi

massa omvandlas till värmeenergi

strålningsenergi omvandlas till elektrisk energi

strålningsenergi omvandlas till värmeenergi

strålningsenergi omvandlas till rörelseenergi

rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi

lägesenergi omvandlas till elektrisk energi

I ett försök med en viss förbränningsmotor tillför du 300 J kemisk energi (i form av bensin, som förbränns). 90 J utav denna omvandlas till rörelseenergi. Hur stor är motorns verkningsgrad?

Människan utvinner energi
Annons

G-frågor

Vad är en solcell?

Vad är en solfångare?

Vad är en värmepump?

Vad är biobränsle?

Vad är torv?

Ge exempel på några fossila bränslen?

Ge exempel på några förnyelsebara energikällor?

Vad gör man i ett oljeraffinaderi?

VG-frågor

Beskriv hur man kan utvinna värme ur solljus för att t.ex. värma upp en utomhuspool!

Beskriv hur man kan utvinna elenergi ur solljus för att t.ex. driva en miniräknare!

Förklara varför man idag inte kan använda el från solljus till stort mer än miniräknare!

Hur fungerar

en värmepump?

ett vindkraftverk?

ett kolkraftverk?

ett kärnkraftverk?

Vad finns det för för- och nackdelar med elenergi som man utvinner ur

vind (vindkraftverk)?

vatten (vattenkraftverk)?

kol (kolkraftverk)

atomkärnor (kärnkraftverk)?

Vad är det för skillnad på å ena sidan biobränsle, och å andra sidan torv, kol och olja?

Hur bildas

torv?

olja?

brun-/stenkol?

Kärnkraft

G-frågor

Vad är en isotop?

Vad innebär halveringstid?

Vilka olika typer av radioaktiv strålning finns det?

VG-frågor

Vad kännetecknar

?-strålning?

?-strålning?

?-strålning (gammastrålning)?

neutronstrålning?

Beskriv hur ett kärnkraftverk fungerar!

Vilka miljömässiga för- resp. nackdelar finns det med kärnkraft?

Att spara energi

G-frågor

Ge exempel på hur du själv kan spara energi i din användning av

varmvatten

belysning

uppvärmning

spis & ugn

kyl & frys

diskmaskin, torktumlare & torkskåp

transportmedel

VG-frågor

Varför är det viktigt att försöka spara energi?

MVG-frågor

Diskutera om du själv är ”duktig” på att spara energi! Varför är du det/varför är du det inte? Vad finns det för svårigheter med att spara energi?

Kommentera