FoFLed; Interndok. – Prel. text till verksamhetsredovisning 2014

logo_brev_72

Verksamhetsredovisning 2014

Verksamhetsområde: FoF led

Namn uppgiftslämnare: Olle Mobärg

Kort redogörelse för aktiviteter och förändringar under 2014

Ungefär en kvarts men högst en halv sida

Fjäll- och friluftsliv – Ledarutbildning har som genomförts med 8 deltagare på heltid detta år och en deltagare på deltid/distans för ytterligare någon deltagare.

I januari-februari genomförde gruppen ett antal kursdagar som ledare i folkhögskolans ”Snöland-kurs”. Det är en delvis ny form där detta som tillämpningsmoment fått en breddad inriktning mot att leda alla typer av aktiviteter i vinterlandskapet inte enbart utförsåkning. Direkt kopplat till detta genomgick gruppen SLAO’s Lavin 1-kurs för skidlärare förutom Utbildning 1 och 2 till skidlärare inom telemark och alpin skidåkning förutom Fjällsäkerhetsrådets utbildning enl. Fjälledarnormen.

De yrkesplatsförlagda utbildningsveckorna har varit vid STF’s anläggningar i Storulvån. Vålådalen och Helags förutom Edsåsdalen, Åre och Hållandsgården. En deltagare har haft en period i norra Spanien på ett guideföretag inriktat på vattenaktiviter.

Kontrasten fjäll- och hav belystes med dagar i Eikesdal och på Smöla i Norge som också på ett tydligt sätt pekar på säkerhet/risk i friluftsliv där likheter mellan högfjällsmiljö och yttersta havsbandet med utsatthet för vind och sikt mm påverkar ledarens beslutsfattande starkt.

Detta år såsom de föregående t kursomgångarna har också valt att genomföra natur- och kulturguidningsmoment i Provence, Frankrike där vandring och friluftsliv utgör en viktig del av de lokala näringarna och där många människor arbetar i sin vardag med verksamhet som bildar förutsättningar för friluftsturism. Den här möjligheten nyttjas om deltagarna i guppen är eniga om att kunna satsa tid och pengar till den merkostnad som uppstår. Gruppen fick upptäcka kontraster mellan turistleder uppe i höga berg och paddling i Medelhavet och den typ av vandrarhemsvärld som är vanlig nere i Europa samt den mångsidighet och bredd som friluftsturism har här jämfört med i Sverige.

Resultat och analys

Vad är din/er syn på vad som fungerat bra/mindre bra? Din analys av orsaker till detta. Lärdomar och utmaningar?

Sedan kursen startade har nu flera kunnat genomföra med distansstudielösning och varit ett positivt inslag i moment där de kommit till ordinarie kursgrupp. Detta bör prövas mer och öppna för flexibla lösningar mot de som redan börjat jobba i friluftsbranschen. På så sätt kan vi nå och stödja de som vill utvecklas vidare och som främst har praktisk erfarenhet.

Särskilt detta år visar sig att sättet deltagarna lär känna varandra och prövas i förmåga till samarbete på ett mycket tydligt sätt genom natur- och kulturveckan i Provence med. Förmodligen är resan som ”projekt” minst lika viktig som det som studeras i friluftsturism, natur- och kulturkunskap osv.

Utvecklingsområden för 2015

Lyft kortfattat fram några få (2-3) utvecklingsområden för 2015 inom ditt/ert verksamhetsområde

En utveckling mot att kunna ta emot deltagare på deltid och distanslösningar är viktig och förfrågningar finns för den typen av studieform. Viktigt är också att nå en mogen målgrupp som börjat arbeta eller genom annan erfarenhet har större förutsättningar att gå in i jobb och praktik i direkt samband med utbildningen.

Friluftsliv nere i Europa kan utvecklas mer så att kanske praktik och jobbmöjligheter kan öppnas i andra länder. Friluftsturism blir alltmer inter-europeisk i det moderna amhället och i framtiden vi bör anpassa oss till det.

Kommentera