Gemensam kurstid – 2015-16

Inför kursåret är följande dagar tänkta:

28 aug   fredag   Utfärd till Nulltjärn; lära känna
16 sept   onsdag   Utemiljödag, vedhuggning, bär
6 okt   tisdag em   Drogpolicy, skadeförebyggande
18 nov fm   onsdag   Socialt samspel och ansvar
19 jan   tisdag   Vinter – friluftsliv, Edsåsdalen
10 maj   onsdag fm   Utemiljödag, vårstäd, trädg

Kommentera