Kursen i rubriker

Friluftsteknik
– Vandring
– Paddling
– Orientering
– Terrängskidåkning
– Ensamvandring
– Iskunskap
– Bivackering, tältning
– Vinterturer
– Högfjällstur
– Snöras, kamraträddning
– LABCDE; första hjälp

 Kultur och samhälle
– Det samiska folket
– Stenåldern, i isens spår
– Kulturvandring 2 d
– Lokal utveckling

 Natur och miljö
Botanik
– Livsmiljö
– Ekologi, vinterekologi
– Naturen och människokroppen
– Istidsformationer
– Fågelliv
– Rovdjur
– Spårning

 Projekt och fördjupning
– L
ivsstil
– Samisk kultur
– Samarbete, planering
Praktik 10 d
– Fjällsäkerhet kvällsarr
– Temadagar hållbar utv

Kommentera