Friluftsform – ”Bygga stigar” – Friluftsliv i nygamla spår – S:t Olavsleden

Ristafallet och älvens häftiga, branta sidor som inspirerat Ronja rövardotters filmskapare och pilgrimer i 1000 år; det är starten på sex veckors vandringsinriktad kurs där vi även ”bygger stigar”. Du får vara med om både vandring, matlagning över öppen eld och att vårda fina vandringvägar som fler har glädje av i dalgången. Vi jobbar med att öka kunskapen om hur man jobbar och lever ute i markerna alla årstider så som folk gjort i alla tider här. Du får använda kniv, yxa och såg och dina fötter för att lösa problem och skapa lite nytt. Vi går in i att lära mer om Natura 2000 som är klassificeringen av vårt fina närområde vid Indalsälven.
Kostnader: kompendium ca a 50 kr, studieresa ca 200 kr.
Ansvarig: Olle Mobärg

Frågeställning 1: Har vi frigjort oss från de arv som kanske i grunden bestämmer oss att vara vandrare? D.v.s. är vi inne i en ny era där människan inte längre behöver förflytta sig som vandrare eller kommer vandradet att fortsätta att vara ett grundläggande drag i människornas betéende?
http://birkakurser.se/vandring/vandring_0.html

Foto024 Foto021
7 november

olle
15 november
Själastugan

Kommentera