Kurshelgen – nu 24-26 augusti


Välkomna till de första semainariedagarna!
Samling: Undersåkers station lördag 24:e kl 9 (se kartan (1 ruta = 1×1 km)
1 Vi handlar mat för lördag-söndag på ICA vid stationen
2 Vi bär ner packning till iläggsplatsen vid älven.
3 Vi paddlar uppströms en kort sträcka till lägerplatsen.
4 Vi packar ur och förbereder vindskydd och matlagning
5 Vi inleder kursmoment.
–   –   –
Du tar också med din tanke om ”Grön filosofi” i förhållande till friluftsliv. -Kan friluftsliv, fjällsport, naturturism vara naturbevarande? Din syn på möjligheter och vad du skulle vilja att vi strävar efter? Kan vi ha en ”grön” inriktning i frluftsliv dvs naturbevarande, resurshushållande osv? Vad behövs för att paddling, skidåkning, vandring, klättring mm ska ske i hållbara former? Kan vi gå iland var som helst, kan vi bygga liftar och leder var som helst och hur som helst? Går det att kombinera att tjäna pengar och samtidigt ha ”grön filodsofi”?
–   –   –
Personlig utrustning: Sovsäck, liggunderlag, regnplagg, toilettsaker
Övrigt: Temperaturen kan skifta (ibland kalla nätter) och vi övar delvis i vatten flera gånger under helgen. Gemensam matlagning/läger som grund men ok att ha personlig utrustning också.
Tider (kan ändras):
Lördag
9-12 Startträff introduktion mat/packning -> läger kort paddling
lunch
13-16 Friluftssäkerhet – strömmande vatten
Fika och matförberedelser
17-> Navigering med gps-enhet; precisionsövning
middag
– – > Teori och samtal kring ”grön filosofi” i friluftsliv.
ledig tid och lära känna vid lägerelden
Söndag
8 frukost
9-12 Friluftssäkerhet – strömmande vatten
lunch
13-16 Fördelning på olika övningar samt kamraträddning
fika och teori
17-> fortsatta övmningar
19 – – plan möte inför kvällen och måndagen /middag/
Måndag
8 frukost och avslut läger samt transport t Folkhögskolan
10-12 teori och möten på Folkhögskolan
lunch (finns att köpa på skolan)
13-16 fort. teori och möten samt avslut av helgen.
Vi som medverkar är
Olle Mobärg
Nina Johansson
Ronnie Johansson (tidigare FoFLed)
Välkomna!     Hälsn. /Olle 0705257900

Kommentera